Požárně odolné dveře jsou vybaveny zpěňovací páskou, která se aktivuje teplem a slouží k ochraně dveřního křídla před deformací působením extrémně vysokých teplot. Tím je zajištěno, že oheň nemůže proniknout do místnosti. Interiérové dveře PRÜM spadají do třídy požární odolnosti EW30, což znamená, že dveře udrží plamen 30 minut. Každé protipožárně odolné dveře jsou také k dispozici s prahovou lištou (shallex).