Použití protipožárních dveří je často stanovené předpisy – například mezi garáží a obytnou zónou nebo u kotelny jsou podle projektu vyžadovány dveře i zárubně v protipožárním a případně i kouřotěsném provedení.

Rozdíl času prohoření „obyčejných“ dveří a protipožárních je nejméně 25 minut. Tento čas je při likvidaci požáru klíčový.

„Pokud je součástí vašeho domu kotelna na pevná paliva nebo garáž, zvažte k oddělení těchto prostor raději dveře s protipožární odolností, i když vám to projektová norma nepředepisuje.“

Protipožární dveře mají vždy štítek s označením požární odolnosti. Štítek uvádí čas, za který dveře prohoří, druh konstrukce, kouřotěsnost a osazení dveřním zavíračem.

Příklad označení: EI(EW) 30 S C DP3 ⊕
EI = dveře bránící šíření požáru
EW = dveře omezující šíření požáru (mírnější kritéria prostupu tepla než u označení EI)
S = dveře kouřotěsné
C = dveře s dveřním zavíračem
30 = hodnota požární odolnosti v minutách
DP3 = křídlo vyrobené z hořlavých materiálů
⊕ = dveře obsahují požární nebo kouřotěsné těsnění (např. zpěňující páska)

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PYROBOARD (plné), PYROGLASS (prosklené 3/3) a PYROPANE (menší prosklené plochy) mají vždy požární odolnost EI/EW 30 DP3. Splňují tedy obě kritéria požární odolnosti po dobu 30 minut. Dále nabízíme PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE KOUŘOTĚSNÉ PYROSMOKE (plné), u kterých je v označení doplněno písmeno S (EI/EW-S 30 DP3). Všechny naše protipožární dveře mohou být osazeny dveřním zavíračem, v označení dveří tedy přibývá písmeno C (EI/EW-C 30 DP3). Protipožární dveře jsou pro ochranu vašeho majetku a života zásadní. V případě vzniku požáru jsou škody způsobené rozšířením požáru do ostatních prostor výrazně nižší.

Napsat komentář