Protipožární dveře

Požárně odolné dveře jsou vybaveny zpěňovací páskou, která se aktivuje teplem a slouží k ochraně dveřního křídla před deformací působením extrémně vysokých teplot.